הצללה לאירוע

לסטודנטים הרשומים ישלח קישור ישיר להשתתפות במפגש רחב היקף וחומרים נוספים יום לפני הסמינר. בנוסף, נקיים מספר ארוחות צהריים ואפשרות …